Emamectin_Benzoate.jpg_220x220
hiệu quả diệt sâu hại cây trồng

No.

Name

Technical

Formulation

1

Abamectin

95% TC

36 g/L EC, 18 g/L EC

2

Acetamiprid

96% TC

70% WDG, 70% WP

3

Alpha-cypermethrin

97% TC

100 g/L EC, 100 g/L SC

4

Beta-cypermethrin

97% TC

5% WP, 450 g/L EC

5

Bifenthrin

97% TC

100 g/L EC

6

Bisultap

25% TC

180 g/L SL

7

Buprofezin

95% TC

25% WP

8

Carbaryl

99% TC

85% WP

9

Carbosulfan

90% TC

200 g/L EC, 5% G

10

Cartap

98% TC

50% SP

11

Chlorpyrifos

97% TC

480 g/L EC

12

Cypermethrin

95% TC

100 g/L EC, 10% WP

13

DEET

99% TC

-

14

Deltamethrin

98% TC

25 g/L EC, 2.5% WP

15

Diafenthiuron

97% TC

80% WDG, 500 g/L SC, 250 g/L EC

16

Diazinon

95% TC

600 g/L EC, 500 g/L EC

17

Diflubenzuron

98% TC

250 g/L SC, 25% WP

18

Dimethoate

98% TC

400 g/L EC

19

Endosulfan

96% TC

350 g/L EC

20

Esfenvalerate

97% TC

50 g/L EC

21

Etofenprox

96% TC

100 g/L SC

22

Fenobucarb

98% TC

800 g/L EC

23

Fenvalerate

93% TC

200 g/L EC

24

Fipronil

95% TC

80% WDG, 50 g/L SC

25

Imidacloprid

98% TC

70% WP/FS, 350 g/L SC, 200 g/L SL

26

Lambda-cyhalothrin

95% TC

10% WP, 25 g/L EC

27

Malathion

95% TC

500 g/L EC

28

Methomyl

98% TC

90% SP, 25% SP 

29

Monosultap

95% TC

90% SP

30

Oxamyl

96% TC

240 g/L SL

31

Pirimicarb

95% TC

50% WP, 25% WDG

32

Profenofos

90% TC

500 g/L EC

33

Propoxur

97% TC

75% WP, 200 g/L EC

34

Pyrethrins

70% TC

50 g/L EC, 15 g/L EW

35

Amitraz

95% TC

200 g/L EC, 125 g/L EC

36

Hexythiazox

97% TC

50 g/L EC

37

Propargite

92% TC

730 g/L EC, 570 g/L EC

38

Pyridaben

95% TC

20% WP, 200 g/L EC

 

Gửi Email cho Doanh nghiệp
Người gửi:
Gửi đến:  ()
Tiêu đề:
Nội dung:
Mã xác nhận:
Gửi Hủy bỏ
 • Tin tức/Điểm báo

  Điểm báo liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp

 • Kỹ thuật N.Nghiệp

  Kỹ thuật Chăn nuôi, Trồng trọt, nuôi Thuỷ sản và các kỹ thuật NN khác

 • Địa chỉ Bán giống

  Danh sách địa chỉ bán giống Cây trồng, Vật nuôi, giống Thủy sản

 • Diễn đàn

  Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm làm ăn của bà con, doanh nghiệp

 • Video Clip

  Giới thiệu Video Clip hướng dẫn Chăn nuôi, Trồng trọt, kinh nghiệm sản xuất

 • Danh bạ Web site

  Danh bạ WEBSITE Doanh nghiệp hoạt động trong Ngành nông nghiệp

Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi
Địa chỉ:       269, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04).35634915, Fax: (04).35636602
Hotline:      0982.015.298
Email:         pvqha9@yahoo.com

Ghi rõ nguồn “Chợ nông nghiệp” khi phát hành lại tin từ website này
Quảng cáo Text link (Phí 100.000 đồng/tháng)