Tin từ các địa phương
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội thảo Chương trình Cải cách hành chính (2011-2015 đến 2020 ) (19/12/2011)
Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong các ngày 12-13/12/2011 tại Thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức “Hội thảo xây dựng Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 đến 2020” của Bộ. Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội thảo (theo sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ).

image

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội thảo Chương trình Cải cách hành chính (2011-2015 đến 2020 )

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong các ngày 12-13/12/2011 tại Thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức “Hội thảo xây dựng Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 đến 2020” của Bộ. Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội thảo (theo sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ).

Tham dự Hội thảo có trên 50 đại biểu từ các đơn vị thuộc Bộ gồm có: 03 Tổng cục (Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản); các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia, Tin học và Thông kê, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Các Ban quản lý dự án: Lâm nghiệp, Thủy lợi cùng đại diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ với thành phần gồm Lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính và cán bộ đầu mối làm công tác cải cách hành chính, ISO của các đơn vị.

Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ đã điểm lại một số nội dung, kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước và của Bộ 10 năm giai đoạn 2001-2010, đồng thời quán triệt tinh thần triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Văn phòng Bộ (Văn phòng Thường trực cải cách hành chính) đã phối hợp với các Vụ tham mưu chủ động xây dựng Dự thảo Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 đến 2020 của Bộ bám sát và xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Tại buổi hội thảo, Phó Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn đã trình bày tóm tắt Dự thảo Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 đến 2020 của Bộ. Trọng tâm Chương trình CCHC của Bộ là cải cách thể chế xây dựng và hoàn thiện cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và PTNT; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ đạt chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hành chính và chất lượng dịch vụ công tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng Bộ Nông nghiệp và PTNT với một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vững mạnh, đảm bảo sự quản lý, điều hành kịp thời, thông suốt, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thuộc phạm vi của Bộ, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trên cơ sở Chương trình CCHC của Bộ giai đoạn 2011-2020, Văn phòng Bộ (Văn phòng TT CCHC) xây dựng Dự thảo Kế hoạch CCHC 5 năm của Bộ giai đoạn 2011-2015 (khung logic) đề ra các mục tiêu, nội dung, hoạt động cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Chương trình CCHC của Bộ giai đoạn 2011-2020 đã đề ra (cụ thể trong Dự thảo).

Tại Hội thảo các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tham gia nhiều ý kiến, góp ý trực tiếp thiết thực vào các nội dung của Dự thảo Chương trình, kế hoạch.

Chánh Văn phòng Bộ đã trực tiếp giải thích ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và yêu cầu Văn phòng Thường trực cải cách hành chính tiếp thu các ý đóng góp để hoàn chỉnh Dự thảo và tiếp tục trong thời gian tới, Văn phòng Bộ sẽ phối hợp với các đơn vị nhất là các Vụ tham mưu tập trung nghiên cứu, trao đổi, góp ý vào bản Dự thảo đề sớm hoàn thiện trình Bộ ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 đến 2020 của Bộ.

Đồng thời trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CPngày 08/11/2011 của Chính phủ và Dự thảo Chương tring, Kế hoạch cải cách hành chính (2011-2015) đến 2020 của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu và chủ động xây dựng trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012 của đơn vị.

Nguồn:
 • Tin tức/Điểm báo

  Điểm báo liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp

 • Kỹ thuật N.Nghiệp

  Kỹ thuật Chăn nuôi, Trồng trọt, nuôi Thuỷ sản và các kỹ thuật NN khác

 • Địa chỉ Bán giống

  Danh sách địa chỉ bán giống Cây trồng, Vật nuôi, giống Thủy sản

 • Diễn đàn

  Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm làm ăn của bà con, doanh nghiệp

 • Video Clip

  Giới thiệu Video Clip hướng dẫn Chăn nuôi, Trồng trọt, kinh nghiệm sản xuất

 • Danh bạ Web site

  Danh bạ WEBSITE Doanh nghiệp hoạt động trong Ngành nông nghiệp

Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi
Địa chỉ:       269, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04).35634915, Fax: (04).35636602
Hotline:      0982.015.298
Email:         pvqha9@yahoo.com

Ghi rõ nguồn “Chợ nông nghiệp” khi phát hành lại tin từ website này
Quảng cáo Text link (Phí 100.000 đồng/tháng)