Xin chào bạn ! Tìm kiếm | Các chủ đề | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Xử lý ra hoa - đậu trái - nuôi trái Xoài Các tùy chọn
hoangha
Đã gửi bài: Tuesday, June 23, 2009 10:53:10 AM
Xếp loại: Thành viên cao cấp
Thuộc nhóm: Thành viên

Ngày đăng ký: 6/24/2008
Số bài gửi: 1,148
Số điểm: -1,669

XỬ LÝ RA HOA - ĐẬU TRÁI – NUÔI TRÁI XOÀI

I. Giai đoạn sau thu hoạch: Có 4 công việc cần làm:

1.      Bón phân phục hồi:

Thu hoạch xong, bón khoảng 2 kg Urê + 1 kg NPK 20.20.15 (hoặc 3 kg AT1) + 30 kg phân chuồng hoai (hoặc 5 kg hữu cơ)/cây 6 tuổi.  Tưới nước cho phân tan, lượng phân có thể tăng giảm.

2. Cắt tỉa cành:

Bón phân xong, tiến hành cắt tỉa liền các cành vượt, cành sâu bệnh, cành mọc xà gần mặt đất. Tỉa tán càng thưa càng tốt vì cơi đọt thứ 2 sau này ra nhiều sẽ làm rậm rạp cây, rất dễ gây ra bệnh. Nhà vườn tuy khéo tay nhưng lại ít chú ý đến việc cắt tỉa cành, tạo tán cho cây. Chính việc cắt tỉa cành tốt sẽ tạo ra năng suất cao sau này do cây dễ ra hoa - đậu trái và ít bị sâu bệnh hại tấn công hơn.

3. Kích xoài ra đọt mới đồng loạt:

Tỉa xong khoảng 1 tuần phun IÔ-RÊ (hoặc Dola-02X) cho cây, phun 1 lần (25g/8 lit). Sau khi phun khoảng 10 ngày, đọt non mới bung ra đồng loạt, mỗi đầu cành nảy ra từ 2-7 chồi. Những đọt bị chai sượng không bung ra do phun chất ức chế Paclobutrazol quá liều (vụ trước) thì kích ra đọt bằng cách phun Food-MX5.

4. Nuôi và bảo vệ bộ lá

- Khi đọt non nhú khoảng 1 tuần, phun thuốc trừ sâu bệnh + 15 g Food-MX1 (35-5-5+5MgO)/8 lít để bảo vệ và giúp cho cơi lá phát triển, phun 2 lần, cách nhau 10 ngày.

- Khi cần cơi 2 nhú ra đều, pha Food-MX1 hoặc IÔ-RÊ phun ướt đều tán cây 1 lần. Chăm sóc và bảo vệ cơi 2 như cơi 1.

Chú ý:

- Cây ra đọt đồng loạt sẽ giúp cho việc ra hoa đậu trái của cây sau này dễ dàng hơn.

- Muốn làm trái sớm vụ thì xử lý cho cơi 2 nhú ra sớm và già sớm.

II. Xử lý ra hoa:

Để Xoài ra hoa tập trung và vào thời điểm dự tính gía cao, xử lý theo 5 bước như sau:

Bước 1: Bón phân đón ra hoa

- Khi cơi cuối nhú hết, bón 1 kg  DAP + 1 kg NPK 20.20.25 (hoặc 3 kg AT2)/cây 6 tuổi để cung cấp dinh dưỡng đón ra hoa.

- Đồng thời, ngưng tưới (nếu có) để không bị ra thêm đọt này.

Bước 2: Xử lý Paclo (ức chế tăng trưởng)

Sau bón phân đón ra hoa, khi cơi đọt cuối được 3 tuần tuổi, lá có màu hồng nhạt, tưới gốc Paclo. Cách tưới: làm 1 vành máng chứa nước cách gốc 2 tấc, nếu đất khô thì tưới nước trước để qua đêm rồi đổ thuốc. Nên dùng bàn chà sắt hoặc lưỡi dao cũ cạo sạch lớp địa y, rêu, vảy mốc xung quanh vỏ cây, từ mặt đất trở lên 2- 3 tấc. Pha thuốc vào nước tưới 5-10 lít/ 1gốc hoặc pha sền sệt quét vào gốc. Trung bình lượng nguyên chất thường tưới 1 g.a.i Paclo cho 1 mét tán cây. Một lon 1 kg Paclo 15 WP tưới được khoảng 15 gốc trên 15 tuổi (tức khoảng 65 g/ gốc) hoặc khoảng 20 gốc dưới 15 tuổi (tức khoảng 50 g/gốc).

Chú ý: Nên tưới hay quét Paclo dưới gốc hơn là phun lên lá, vì Xoài giữ dinh dưỡng trong thân cành. Xử lý như vậy Paclo mới phát huy hiệu quả và không làm lì đọt.

Bước 3: Phun thuốc tạo mầm hoa

Sau khi tưới thuốc Paclo độ hơn tuần, pha 15 g Food- MX2 (5-50-5+0,5B)/8 lít phun sương thúc đẩy Xoài tạo mầm hoa tốt. Phun 3 lần, định kỳ 10 ngày/lần. Nên pha chung với thuốc sâu bệnh để vừa giúp lá mau già, năng cản ra đọt hoa, thúc đẩy tạo mầm hoa và “rửa cây”.

Bước 4: Phun thuốc thúc tạo cựa gà – phun 2 lần.

Lần 1: Sau khi tưới Paclo 55-60 ngày, hầu hết lá đã chuyển sang xanh đậm, phiến lá dày, mép lá gợn sóng: pha 35 ml  ra hoa C.A.T – chuyên dùng cho Xoài (khoảng 2 nắp lưng) + 160 g KNO3/8 lít phun sương đều tán cây (nhất là các lá đọt đầu cành) 1 lần kích Xoài tạo cựa gà.

Lần 2: Sau 4 ngày, pha 35 ml ra hoa C.A.T _ 15 g Food-MX2 phun thêm 1 lần nữa để thúc Xoài tạo cựa gà nhanh.

Khoảng hơn 10 ngày sau lần phun đầu cây sẽ nhú cựa gà.

Bước 5: Phun thuốc kích thích bung hoa đồng loạt.

- Khi cây có cựa gà (chồi hoa), pha 50 g Iô-Rê (hoặc Dola-02X)/8 lít phun ướt đẫm các cựa gà thúc hoa ra đồng loạt để dễ đậu trái và tiện phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho ra hoa.

Chú ý: thời điểm phun Iô – rê (hoặc Dola-02X) rất quan trọng, nếu phun quá sớm khi chưa hình thành cựa gà thì khi hoa ra thường có xen lá.

Một số vấn đề cần chú ý xử lý ra hoa:

+ Cách phun thuốc: Xoài là cây ra hoa không có cảm ứng truyền, tức đọt nào dính thuốc thì ra hoa, đọt nào không dính thì khó ra. Do đó, cần chú ý hai điều.

Thứ nhất: phun thuốc thúc tạo cựa gà, thúc ra hoa cần phải phun sương cho ướt đều các đọt lá để cây ra hoa đồng loạt.

Thứ hai: đối với nhưng cây có đọt lá ra không đều vẫn thúc ra hoa bằng cách phun thuốc ra hoa C.A.T +KNO3, còn các đọt chưa ra để sau này khi già có thể xử lý tiếp thêm lần nữa (khi đó trái đợt trước to bằng trứng cút trở lên để không bị ảnh hưởng). Nhà vườn gọi đây là xử lý 2 đợt.

+ Khô hạn: Khi xử lý ra hoa gặp khô hạn thì Xoài ra hoa dễ hơn, nước nhiều là Xoài tiếp tục ra lá nên cần ngưng tưới khi xử lý ra hoa.

+ Sự ngập úng: Ngập úng ở ĐBSCL là 1 yếu tố tạo “sốc” gây ra hoa Xoài, với thời gian bị ngập khoảng 2 tháng, Xoài sẽ ra hoa sớm. Ở những vùng này, khi nước vừa rút xuống, pha 35 ml RA HOA C.A.T + 15 g Food-MX2/8 lít phun 2 lần (5 ngày/lần) giúp ra hoa tốt và đồng loạt.

+Nhiệt độ & thời tiết: Kinh nghiệm cho biết xử lý ra hoa thường có hiệu quả cao khi nhiệt độ thấp. Vì vậy năm nào Noel lạnh nhiều thì Xoài ra hoa rất nhiều và dễ đậu trái hơn.

+ Tưới nước: Cần tưới nước lại khi ra hoa đã nhú được 50% (lượng nước tưới bằng ½ khi tưới nuôi trái) và tưới đều đặn cho đến trước thu hoạch 2 lần.

+ Xử lý đơn giản: Đối với những vườn chưa có điều kiện thâm canh tốt hay vì giá thấp thì bỏ qua bước xử lý Paclo. Đến mùa phun thuốc tạo mầm hoa Food-MX2 cho cây 1 lần rồi pha RA HOA C.A.T_KNO# phun tạo cựa gà cho cây, giúp cây ra hoa tốt hơn.

III. Xử lý đậu trái&hạn chế rụng trái non.

Hoa Xoài ra nhiều nhưng đậu trái rất ít và trái non thường rụng nhiều, nhất là khi gặp mưa, sương đêm hay rầy nhẩy, thán thư, và sự thiếu dinh dưỡng. Để tăng tỷ lệ đậu trái, hạn chế trái non rụng, nhà vườn cần xử lý 4 lần như sau:

* Lần 1- phát hoa nhú 10 cm: pha 35 ml ĐẬU TRÁI C.A.T +thuốc sâu Cypermathrin (Sherbush 25ND, Cymerin... hoặc Supracide)/8 lít phun sương đều phát hoa và tán cây.

* Lần 2- phát hoa dài hết cở, hoa sắp nở: pha 35 ml ĐẬU TRÁI C.A.T. + 30 g Antracol hoặc Dithan – M45/8 lít phun sương đều phát hoa và cây.

* Lần 3 – sau đậu “trứng cá” 1 tuần: pha 15 g HCR (hoặc 35 ml ĐẬU TRÁI C.A.T)/8 lít phun sương đều trái&câu (nếu còn mưa hay sương thì pha thêm 30 g Antracol hoặc Dithan – M45).

* Lần 4 – khi trái non to bằng trứng cút: pha 15 g HCR + thuốc sâu Cypermethin/8 lít phun sương đều trái non và cả cây để hạn chế rụng trái non.

Một số chú ý khi xử lý đậu trái và hạn chế rụng trái non.

+ Khi hoa đang nở rộ, hạn chế phun thuốc để không làm ảnh hưởng đến sự thụ phấn và khả năng đậu trái của hoa.

+ Bón phân gốc cho cây trong giai đoạn đậu trái dễ gây “sốc” cây làm rụng hoa và trái non thêm, chỉ bón lại khi trái đang to.

+ Hiện tượng khô đen bông xoài do bệnh thán thư hại khi hoa nở nếu trời có mưa hay sương nhiều. Khắc phục: Theo kinh nghiệm vụ xoài cát Hoà Lộc sớm vừa rồi ở Mỹ Lương, Cái Bè nếu có mưa đêm hay sương nhiều thì sáng hôm sau rung nhẹ cây cho nước và các hoa đực đã tàn rơi hết xuống đất. Đồng thời, pha 30 g Antracol + 35 mk ĐẬU TRÁI C.A.T/bình 8 lít, phun sương đều chùm hoa và tán cây. Nếu sương hay mưa kéo dài thì phun 2-3 ngày/lần, tỷ lệ đậu trái vẫn khá.

+ Canxi kết hợp với Bo trong chế phẩm ĐẬU TRÁI C.A.T và HCR ngoài việc giúp thụ phấn tốt còn giúp cuống hoa –trái dai và mập. Nhờ đó trái non to nhanh và hạn chế hiện tượng rụng hoa rụng trái non.

+ Khi cây đã nhú hoa, nếu cần kéo dài phát hoa thì pha 15 Food-MX5 (10-10-10+TE)/bình 8 lít phun sương uớt hoa Xoài 1 lần.

+ Nếu làm được thì đối với những cây trái đậu nhiều nên tỉa trái chọn lọc.

IV. Nuôi trái:

1.      Bón phân - tưới nước:

Khi trái to khoảng trứng cút bón khoảng 2 kg NPK 20.20.15 (hoặc 3 kg AT3)/cây 6 tuổi. Chia ra làm 2 lần bón, khoảng 1 tháng thì bón 1 lần. Tưới nước đầy đủ cho đến mùa mưa.

2. Phun trên lá:

 - Pha 35 ml DƯỠNG TRÁI  + 15 g  Food-MX4 (10-0-35+3Ca)/8 lít, phun định kỳ 15 ngày/1 lần để nuôi trái, chống hiện tượng nứt trái sau này. Có thể pha với thuốc sâu bệnh cho tiện.

- Phòng trừ bệnh bông đầu trái, gây chấm thâm đen vỏ trái phun Tilt Super..., sâu đục trái dùng Polytrin (hoặc Actara...), da cám do bọ trĩ dùng Confidor, Marsall.

3. Tỉa & bao trái:

- Tỉa trái: khi trái bằng trứng gà, tỉa bỏ trái méo, trái đeo, tái có vết sâu bệnh.

- Bao trái: Mục đích là cho trái to, sáng đẹp, cao cấp, bán được giá cao và hạn chế ruồi đục trái phá hoại. Cách làm: tỉa trái xong phun thuốc diệt trứng, sâu, nấm có sẵn trên trái. Một ngày sau dùng túi MAI XUÂN ( 19 X 25) cm bao trái lại, xiết chặt miệng bao. Bao trái thường dùng cho các giống bán gá cao như: cát Hoà Lộc, Xoài cao sản, Tượng, Xoài xanh Thái Lan... Bao trái thì đỡ tiền phun thuốc.

4. Một số vấn đề khi nuôi trái:

- Hạn chế rụng: Khi tái có hiện tượng rụng nhiều, pha 15 ga HCR (hoặc 35 ml ĐẬU TRÁI C.A.T)/8 lít phun ướt đều trái và cả cây liền để hạn chế số trái rụng, phun 1-2 lần, cách nhau 5 ngày.

- Làm “phì” trái: Pha 15 g Food-MX-5 (10-10-10+TE)/8 lít phun khi cần trái to nhanh.

- Làm sáng trái: Pha 15 g Food –MX5/8 lít phun khi tái vừa cứng đầu bao, phun  2 lần, 10 ngày/ lần làm sáng trái, tạo sáp và thơm ngon.

- Chống hiện tượng nứt trái: Nứt trái thường do bón N (đạm) quá nhiều, do cây bị thiếu nước rồi gặp nước nhiều và do thiếu Ca. Do vậy, cần bón NPK cân đối, tưới nước đều đặn và phun bổ sung Food-MX4(10-0-35+3Ca).

- Làm chín sớm: Nếu cần thu sớm thì pha lượng cao 30 g Food-MX4/8 lít phun khi trái vừa cứng đầu bao, phun 2 lần, 5 ngày 1 lần làm trái có màu vàng óng như đã già rồi.

Nguồn: Hộp thư Tư vấn Kỹ thuật: 56/103- Cây trâm- P.11- Gò Vấp- Tp.HCM. ĐT: (08)5894930-5894931/Kỹ sư Chương: 0918.763 851 – KS Trúc: 0913.909 800.

ho tan dung
Đã gửi bài: Sunday, August 25, 2013 7:57:01 PM
Xếp loại: Thành viên cao cấp
Thuộc nhóm: Thành viên

Ngày đăng ký: 8/25/2013
Số bài gửi: 1
Số điểm: 3
ki thuat phun thuoc tru sau khi a bao trai xoai
Users browsing this topic
Guestnew0


Bạn không thể gửi các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời các chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.
Bạn không thể biểu quyết các thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.

Trang chủ diễn đàn RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)

Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Thời gian hiển thị trang là 2.106 giây.