Xin chào bạn ! Tìm kiếm | Các chủ đề | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Các giống Đậu tương Các tùy chọn
hoangha
Đã gửi bài: Tuesday, May 19, 2009 9:35:57 AM
Xếp loại: Thành viên cao cấp
Thuộc nhóm: Thành viên

Ngày đăng ký: 6/24/2008
Số bài gửi: 1,148
Số điểm: -1,669

Các giống đậu tương

Giống đậu tương AK02

Những đặc tính chủ yếu:

Chiều cao cây: Từ 30-40 cm, ít phân cành, thuộc nhóm ngắn ngày, thời gian sinh trưởng từ 75-85 ngày. Dạng hạt bầu dục hơi tròn, màu hạt vàng nhạt, khối lượng 1000 hạt: 100-120 gram. Năng suất trung bình: 10-12 tạ/ha. Khả năng chống chịu sâu bệnh và rét trung bình, chịu hạn kém.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

Vùng trồng thích hợp: Đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc. Thời vụ:

Vụ Xuân: 5/2-10/3.

Vụ Hè: 5/6-10/7.

Vụ Đông: 15/8-15/9.

Mật độ: 50-60 cây/m2, có khả năng trồng xen ngô, sắn; phân bón cho 1 ha: 8-10 tấn phân chuồng, 20 N + 60 P2O5 + 60 K2O + vôi bột (lượng vôi phụ thuộc độ pH của vùng). Trong vụ Xuân chú ý phòng trừ dòi đục ngọn, lở cổ rễ ở câycon.

Giống đậu tương VX9-3

Những đặc tính chủ yếu:

Cây cao trung bình ít phân cành. Thời gian sinh trưởng vụ xuân và đông: 90-95 ngày, vụ hè ở miền núi từ 100-105 ngày. Dạng hạt bầu dục, màu vàng nhạt, rốn hạt nâu nhạt, khối lượng 1000 hạt 140-150 gram; Năng suất trung bình 12-15 tạ/ha. Khả năng chịu rét tốt, chịu hạn, úng trung bình, chịu nóng kém. Nhiễm bệnh thán th­ nếu bón phân và chăm sóc không tốt.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

Trồng thích hợp ở đồng bằng và trung du Bắc bộ (vụ Xuân và Đông), vụ hè ở miền núi phía Bắc.

Thời vụ: Vụ Xuân: 15-25/2.

Vụ Hè: 5/6-10/7.

Vụ Đông: 15-25/9.

Mật độ: vụ Xuân: 40-45 cây/m2; vụ Hè: 40 cây/m2 và vụ Đông: 45-50 cây/m2 trong vụ Đông có thể trồng xen với ngô. Mức phân bón và kỹ thuật bón tương tự nh­ư các giống khác. Giống VX9-3 thời kỳ cuối lá bị vàng nhanh, ảnh hưởng tới năng suất, cần đảm bảo chế độ bón thúc và t­ới nghiêm ngặt.

Giống đậu tương AK03

Những đặc tính chủ yếu:

Dạng hình cao trung bình 50-60cm, thời gian sinh trưởng từ 80-85 ngày. Dạng hạt bầu dục, hạt vàng nhạt, khối lượng 1000 hạt 125-130 gram. Năng suất trung bình 13-15 tạ/ha. Khả năng chịu rét kém, chịu úng và hạn trung bình, nhiễm bệnh đốm nâu vi khuẩn trong giai đoạn cuối.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

Thích ứng rộng, trồng trên các chân đất cát pha và đất thịt nhẹ, dễ thoát nước ở đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Thời vụ: Vụ Xuân: 25/2-10/3.

Vụ Hè: 5/6-10/7.

Vụ Đông: 25/8-10/9.

Mật độ: 45-50 cây/m2. Về lượng phân bón và chăm sóc tương tự nh­ các giống khác.

Chú ý: phòng trừ bệnh đốm lá vi khuẩn.

Giống đậu tương M103

Những đặc tính chủ yếu:

Chiều cao trung bình 55-70 cm, giống M103 sinh trưởng khỏe, lá xanh đậm, quả màu vàng sẫm, tỷ lệ quả 3 hạt cao, hạt vàng đẹp, tỷ lệ hạt nứt vỏ thấp hơn giống ĐT76. Khối lượng 1000 hạt 160-180 gram. Giống M103 có tiềm năng năng suất cao (17-20 tạ/ha). Khả năng chịu nóng khá.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

Giống M103 thích ứng trong vụ hè ở đồng bằng và trung du Bắc bộ. Có thể gieo trong vụ Xuân muộn và vụ Thu Đông.

Thời vụ: Vụ Xuân muộn: 1-15/3.

Vụ Hè: 20/5-15/6.

Vụ Thu - Đông: 20/8-20/9.

Mật độ và mức phân bón, kỹ thuật bón nh­ các giống khác.

Chú ý: Cần bón phân hợp lý và bấm ngọn vào thời kỳ 4-5 lá trong vụ hè.

Giống đậu tương AK05

Những đặc tính chủ yếu:

Cây sinh trưởng khỏe, chiều cao cây 50-60cm, thời gian sinh trưởng 98-105 ngày, hạt vàng sáng đẹp, khối lượng 1000 hạt 130-135 gram. Năng suất trung bình 13-15 tạ/ha. Khả năng chống chịu sâu bệnh trung bình, chịu hạn, chịu rét khá.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật:

Thời vụ: Vụ Xuân: 5-20/2.

Vụ Đông: 15-30/9.

Mật độ 40-45 cây/m2. Yêu cầu kỹ thuật, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh nh­ các giống khác.

Nguồn: 256 giống cây trồng mới, NXB Nông nghiệp

Users browsing this topic
Guestnew0


Bạn không thể gửi các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời các chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.
Bạn không thể biểu quyết các thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.

Trang chủ diễn đàn RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)

Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Thời gian hiển thị trang là 2.076 giây.