Xin chào bạn ! Tìm kiếm | Các chủ đề | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Phương pháp trồng Ngô nếp N2 Các tùy chọn
hoangha
Đã gửi bài: Thursday, June 04, 2009 9:56:27 AM
Xếp loại: Thành viên cao cấp
Thuộc nhóm: Thành viên

Ngày đăng ký: 6/24/2008
Số bài gửi: 1,148
Số điểm: -1,669

PHƯƠNG PHÁP TRỒNG NGÔ NẾP N2

          Giống ngô nếp N2 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam chọn lọc, là giống ngô dẻo, thơm, dùng luộc ăn tươi rất thích hợp. Từ sau khi gieo đến khi thu hoạch ăn tươi là 60 - 63 ngày, để chín khoảng 85 - 90 ngày. Ngô N2 cho năng suất thu hoạch từ 8 - 10 tấn trái tươi/ha, thích hợp với khí hậu phía Nam, có thể trồng vụ mùa mưa và Đông Xuân có tưới.

Làm đất

Đất trồng ngô phải thoát nước, không ngập úng. Trước khi gieo hạt phải cày bừa tơi xốp; làm sạch cỏ, rạch hàng hoặc cuốc hốc sâu 3 – 4 cm rồi gieo hạt.

Mật độ gieo

Gieo với khoảng cách 70 x 30 1 cây/hốc, khoảng 47.000 cây/ha.

Phân bón

Bón phân cho cây bắp phải đầy đủ, đúng lúc để cây phát triển tốt và cho năng suất cao. Liều lượng bón cho 1ha là: phân chuồng 5 tấn + 120 kg phân Urê + 90 kg Supe lân + 100 kg  Kali.

- Nếu dùng phân đơn: 260 kg N + 600 kg P2O5 + 150 kg KCl.

- Dùng DAP: 150 kg DAP + 200 kg N + 150 kg KCl.

- Dùng NPK (20 – 20 - 15): 400 kg NPK + 100 kg N + 60 kg KCl.

- Dùng NPK (16 – 16 - 8): 500 kg NPK + 100 kg N + 80 kg KCl.

- Dùng NPK (14 - 8 - 6): 800 kg NPK + 160 kg P2O5 + 85 kg KCl.

Hoặc bón: 500 kg NPK + 110 kg N + 300 kg P2O5 + 100 kg KCl.

Bón lót toàn bộ phân chuồng và lân hoặc DAP.

Bón thúc lần 1 sau 8-10 ngày sau khi gieo: 1/3 urê + 1/3 kali; bón thúc lần 2 sau 25-28 ngày sau khi gieo: 1/3 urê + 1/3 kali; bón thúc lần 3 khoảng 40 - 45 ngày sau khi gieo: 1/3 Urê + 1/3 Kali.

Chăm sóc

Chủ yếu là xới xáo và làm cỏ. Đất trồng phải được xới xáo cho tơi xốp để bộ rễ phát triển tốt và phải làm sạch cỏ để tránh sự cạnh tranh dinh dưỡng, làm giảm năng suất và lây lan sâu bệnh cho cây ngô.

Phòng trừ sâu bệnh

- Trị bệnh đốm vằn bằng Validacin.

- Sử dụng Vibasu để xử lý đất khi gieo phòng sùng đất và côn trùng trong đất cắn phá hạt. Sử dụng Sherpa phun xịt khi thấy có sâu xanh, sâu đục thân, rệp cây... xuất hiện.

Nguồn: Nông thôn ngày nay

Users browsing this topic
Guestnew0


Bạn không thể gửi các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời các chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.
Bạn không thể biểu quyết các thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.

Trang chủ diễn đàn RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)

Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Thời gian hiển thị trang là 2.090 giây.