Xin chào bạn ! Tìm kiếm | Các chủ đề | Các thành viên | Đăng nhập | Đăng ký

Ban chim bo cau Phap giong khu vuc Thanh Hoa-Nghe An-Ha tinh-Quang Binh Các tùy chọn
hoangsongiatrang
Đã gửi bài: Tuesday, October 18, 2011 2:23:36 PM
Xếp loại: Thành viên cao cấp
Thuộc nhóm: Thành viên

Ngày đăng ký: 9/29/2011
Số bài gửi: 53
Số điểm: 159
HOANGSONGIATRANG-CO SO CUNG CAP CHIM BO CAU PHAP GIONG: Chung toi voi kinh nghiem nhieu nam nuoi chim bo cau, nhan cung cap chim giong cac loai ( bo cau ta, bo cau Phap) dam bao chat luong, chim duoc tiem chung day du, tu van mien phi ky thuat chan nuoi va ky thuat lam chuong trai. - Loai 1 thang tuoi 135.000d/cap - Loai 1,5 thang tuoi 200.000d/cap - Loai 2,5-3 thang tuoi 300.000d/cap - Loai 3,5-4 thang tuoi 400.000d/cap - Loai 4,5-6 thang tuoi 600.000d/cap : Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham rong- TP. Thanh Hoa Email: hoangsongiatrang@gmail.com TeL: Mr.Hieu: 0943412421 RAT CAM ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI
Users browsing this topic
Guestnew0


Bạn không thể gửi các chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời các chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa các bài bạn gửi trong diễn đàn này.
Bạn không thể thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.
Bạn không thể biểu quyết các thăm dò ý kiến trong diễn đàn này.

Trang chủ diễn đàn RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)

Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Thời gian hiển thị trang là 2.076 giây.